Хигијена млека

Практична упутства за постизање високих млечности
на малим и средњим фармама говеда

Количина млека, у извесној мери, представља коначну резултанту и мерило успешности свих предходних фаза производње, али квалитет млека представља фини и прецизни показатељ професионализма производње, као и кључни чинилац у постизању цене млека.

На квалитет млека, осим генетике и исхране, пресудни значај има хигијена муже/измузишта и складиштења млека до предаје. О томе говори и овај део нашег сајта.

Млечна индустрија од произвођача захтева квалитетно млеко које обезбеђује пре свега здравствено безбедну храну, али и које омогућава прераду млека у све врсте млечних производа. Минимални квалитет млека које има ове особине дефинисан је ,при томе, и законским прописима (Правилник о квалитету сировог млека-линк).

Овај правилник, тако, дефинише и основне предуслове за добијање хигијенски исправног и безбедног млека за људску употребу, а то је да сирово млеко може да се откупљује само ако је добијено од здравих и обележених музних грла.

При томе, под здравим музним грлима подразумевају се грла која су према програму мера здравствене заштите животиња испитана на бруцелозу, ензоотску леукозу и туберкулозу, ако су вакцинисана против заразних болести животиња утврђених посебним прописом, као и да је спроведен програм сузбијања инфективног маститиса.

Осим тога, Правилник одређује и минималан квалитет млека које може бити откупљено и при томе га дели у три класе при чему је дозвољени број микроорганизама 100.000 (1. класа) до 400.000 (3. класа) и број соматских ћелија који не сме да пређе 400.000.

Преко 500.000 соматских ћелија у млеку дефинишу већ болест вимена - маститисе.

Да би се постигли захтевани резултати муже, хигијена измузишта и складиштења млека до предаје морају се одвијати по свим савременим технолошким нормативима уз високу дисциплинованост у свим фазама радног процеса.

Треба нагласити и то да су измузишта једини део говедарске производње у коме се могу применити и највиши безбедности стандарди као што је HACCP, који је , опет, неопходан услов за добијање других највиших међународних стандарда у пољопривредној производњи као што је, нпр., GLOBALGAP.

Не треба наглашавати да сваки достигнути ниво квалитета значајно повећава и откупну цену млека.