Менаџмент стада - индентификација грла

Менаџмент стада, у основи, обухвата:

  1. Индентификацију грла
  2. Прикупљање, унос и обраду података
  3. Стандардне оперативне процедуре (СОП) >>>

Индентификација грла

Врло је важно појединачно обележити свако грло како би се свакодневно могле пратити његове перформансе.

Циљ добре идентификације је да се свака животиња прати од тренутка њеног рођења до излучења.

Разлога за обележавање има више, од технолошких и селекционих до здравствених и економских, али основни разлог обележавања бројевима, јединственим у свету за свако грло, је поштовање принципа "следљивости" (енг. tracebility) који је, у случају појаве опасних заразних болести, од кључног значаја за индентификацију ланца преношења и налажења почетног – нултог жаришта од кога је почела инфенција. Ово је битно, како због утврђивања ланца одговорности за настале економске штете при појави заразних болести, тако и због брзог и ефикасног пресецања путева преношења истих.

Одговарајућу идентификација се обавља одмах по рођењу или у складу са одговарајућим законским актима најкасније у року од 3 месеца. По важећим законским прописима сва грла се обележавају ушним маркицама на којима се налазе одговарајући ID бројеви са бар кодовима.

Добар идентификациони систем треба да обезбеди могућност: сталне идентификације грла, добру читљивост са удаљености, лаку применљивост, поузданост и што мање сметњи при идентификацији.

За индентификацију могу да се користе различите методе. Закон о ветерини прецизира да се обележавање грла врши искључиво прецизно прописаним ушним маркицама. У селекцијске и у производне сврхе могу да се користе и друге методе као што су тетовирања, обележавање помоћу трака око чланака ногу, маркице различитих боја и облика, маркице које се очитавају електронски или каишеви за врат са респондером.