Менаџмент стада - компјутерска обрада података

Менаџмент стада, у основи, обухвата:

 1. Индентификацију грла >>>
 2. Прикупљање, унос и обраду података
 3. Стандардне оперативне процедуре (СОП) >>>

Компјутерски унос и обрада података, мониторниг и аутоматизација

Компјутерски систем управљања подацима има посебан значај на већим фармама и великим производним системима, јер омогућава много ефикасније прикупљање и обраду великог броја података, посебно од кад је омогућен аутоматизовани унос података са уређаја за мужу или других сензорних уређаја на фарми, као и унос преко мобилних уређаја (таблета и телефона) или уређаја које носе животиње на себи (радио или вајрелес респондери/акцелерометри) око врата, на ногама или ушима, преко којих се врши целодневни мониторинг активности сваке животиње појединачно.

Данас у свету постоји већи број веома квалитетних софтверских решења за комплексну обраду и анализу података који свакодневно прикупљају на фармама. Захваљујући технолошким достигнућима омогућен је све већи степен аутоматизације производних процеса, а аналитичка обрада података може у реалном времену да укаже на проблеме како на нивоу појединих грла тако и на нивоу целог стада, што доприноси и ефикасности њиховог решавања.

Захваљујући квалитетним аналитичким подацима број погрешних одлука се своди на минимум, оптимализацију се сви производни процеси, смањују се непотребни технолошки губици на свим нивоима, а ово све се, нормално и што је и најважније, одражава и на укупну финансијску ефикасност производње.

Да би се одредио најбољи компијутерски систем управљања, фармер треба себи да постави следећа питања:

 • Да ли је систем лак за употребу?
 • Какви су захтеви система?
 • Да ли се систем може применити на целокупну величину стада?
 • Да ли систем евидентира свако грло кроз лактацију?
 • Да ли систем свакодневно обезбеђује листу дневних активности као помоћ у организацији?
 • Да ли систем може обезбедити континуирано и ажурно праћење основних перформанси стада?
 • Да ли систем може дати процену будућег састава стада и нивоа производње млека?
 • Да ли систем даје могућност за ажурирање обрачунскух информација?
 • Да ли систем омогућава прорачунавање биланса стања и протока новца?
 • У каквом су односу софтверска улагања према другим системима који су доступни на тржишту?

Врло је важно поставити себи ова питања пре набавке одређеног компијутерског система. Већина фармских компјутерских система се састоји из више модула од којих неки, зависно од величине фарме, не морају обавезно бити употребљени. Управници на мањим говедарским фармама могу користити и непосредне или онлајн услуге различитих саветодавних агенција и користити њихову компјутерску аналитику и препоруке.

И да поновимо: Најважније у свакодневном вођењу евиденције о стаду је контрола фактора који одређују економске везе или граничне вредности између трошкове производње и пласмана произведене робе на фарми.

За добар менаџмент стада потребно је обратити пажњу на следеће: имати поуздан идентификациони систем, свакодневно пратити основне податке о стаду, производњи и квалитету млека, податке о репродукцији, правилном балансирању, нивоу и распореду оброка ради оптималне производње млека у складу са генетским потенцијалом стада, систему и контроли муже и начину чишћења (изђубравања) објеката, опреме, неге и хигијене грла, пласману произведених главних (млеко, телад, товна јунад и приплодне јунице) и споредних производа са фарме (ремонтована грла и стајњак).

Потребно је изабрати одговарајућу компијутерску опрему за инсталирање потребних програма, зависно од потребних информација извршити избор компијутерских програма, свакодневно пратити листе дневних активности које треба извршавати, вршити процене и упоређивати производне резултате са оптималним параметрима стада и обратити пажњу на економске аспекте вођења фарме.