Менаџмент стада - стандардне оперативне процедуре

Менаџмент стада, у основи, обухвата:

  1. Индентификацију грла >>>
  2. Прикупљање, унос и обраду података
  3. Стандардне оперативне процедуре (СОП)

Стандардне оперативне процедуре

Стандардне оперативне процедуре представљају низ поступака на фарми за производњу млека које чине минимални стандард неопходан за одрживу и безбедну производњу. О некима од њих се опширније говори на другим деловима сајта.

Стандардне оперативне процедуре за квалитет млека

Сваки дан проверавати чистоћу и исправност машина за мужу; Виме и реп краве се морају редовно одржавати; Виме прати водом само у случају кад је јако прљаво, а након тога обрисати га лагано сувом крпом; Не сме се користити једна крпа за све краве у стаду, већ се за сваку краву користи друга крпа, како би се спречило ширење инфекције и kрпе за брисање вимена се перу на 950Ц.

Стандардне оперативне процедуре у вези маститиса:

Краве оболеле од маститиса треба одмах третирати са антибиотицима; Оболеле четврти вимена обележити црвеном бојом како би радници при мужи пажљивије поступали са њима; Ручно и потпуно измусти оболеле четврти; Чистити и дезинфиковати сисе, као и около њих; Након примене антибиотика, потребно је измасирати оболеле четврти; Оболеле краве мусти задње; Ако се оболеле краве музу истовремено кад и здраве, дезинфиковати музне прикључке са хлорираним раствором; Два пута недељно прскати кречом лежишта крава ради дезинфекције и превенције маститиса.

Стандардне оперативне процедуре у вези селекције:

Сва грла која у производњи не одговарају одгајивачком циљу за дату расу треба шкартирати при редовним годишњим смотрама, или чак и пре ако је економски неоправдано да се држе. Сва грла која су склона узгојним болестима или метаболичким проблемима такође је неопходно одстранити из стада, односно шкартирати. Посебну пажњу обратити на селекцију млађих категорија женских грла која се остављају за приплпд, а ту нарочиту пажњу обратити на резултате и квалитет родитељских парова. Грла која константно показују висок ниво микроорганизама или соматских ћелија шкартирати и не остављати женске потомке.

Стандардне оперативне процедуре у вези репродукције:

а. Стандардне оперативне процедуре у вези еструса:

Краве у еструсу треба одвојити или обележити; Краве се морају пажљиво посматрати од стране радника који раде са њима и они морају обавестити ветеринара фарме кад примете знаке еструса како би се на време извршило осемењавање; Ветеринар фарме мора водити евиденцију о еструсу крава.

б. Стандардне оперативне процедуре у вези осемењавања:

Први преглед крава после телења урадити 30 дана после телења; Тест бременитости се мора урадити најкасније после 2 месеца након задњег осемењавања; Проверити краве које нису у еструсу 60 дана након телења; Уколико краве имају гнојни исцедак из вулве у мањој количини, потребно их је очистити са 30-40 мл лугола 12 ч након осемењавања; Краве које имају обилан исцедак је потребно дуже третирати са луголом, а затим осеменити код следећег еструса.

в. Стандардне оперативне процедуре за засушене краве:

Правити сваке недеље листу крава које треба засушити 8 недеља пре телења; Недељу дана пре засушивања, одвојити краве које треба засушити од осталих; Бокс засушених крава мора бити сув и чист; Постепено прекинути мужу засушених крава; Засушене краве не смеју бити превише угојене у време телења; На фарми мора да се води евиденцију о засушеним кравама.

г. Стандардне оперативне процедуре у вези тељења:

Проверити млеко на маститис одмах након телења; Све отељене краве се морају проверавати дању, мери им се температура, производња млека се мора проверити и евидентирати, такође и апетит; Потребно је водити евиденцију о отељеним кравама у виду календара.

Стандардне оперативне процедуре код одгоја телади:

Обезбедити 10-15 индивидуалних боксева за телад узраста до 4 недеље живота; Тек рођеној телади се не сме дати више од 2 литра колострума: Телад треба да добијају малу количину концентрата од прве недеље живота па на даље; Након 4 недеље живота телад треба држати у групном смештају и то 5-6 грла у једном боксу; Пијаћа вода мора бити на располагању теладима све време, као и квалитетно сено (младој телади се не сме давати кукурузна силажа); Након одлучивања тромесечне телади, треба им давати оброк као код високо продуктивних крава с тим да им се даје 1-2 кг концентрата до старости од 8-12 месеци живота, а након тога само оброк за високо продуктивне краве; Мушка телад стара око 3 месеца живота се мора одвојити.

Стандардне оперативне процедуре код састављања оброка:

Придржавати се прописаних оброка за све производне групе, као и телад и јунад; Храна и вода морају животињама бити на располагању 24 ч дневно; Посебну пажњу посветити количини концентрата за сваку категорију.

Стандардне оперативне процедуре везане за услове држања грла:

Веома важно је испунити све предуслове вазане за нормативе који су дефинисани законом о добробити животиња, Законом о ветерини везано за услове о изградњи објеката и Правилником о зоохигијенским и санитарним условима за изградњу или адаптацију сточарских објеката.

Стандардне оперативне процедуре у вези неге папака:

Набавити бокс који ће служити за обрезивање папака; Краве које имају проблема са папцима одмах одвојити и третирати; Кравама недељу дана пред засушење треба превентивно обрезати папке; Три пута годишње се кравама требају обрезивати папци; Обрезивање папака треба да врши професионално обучено лице.

Стандардне оперативне процедуре у вези изђубравања складиштења и апликације стајњака на парцеле:

Одабрати одговарајући начин изђубравања и складиштења ђубрива; Ђубриво редовно чистити како би се одржавали добри хигијенски и микроклиматски услови у штали и превенирале инфекције вимена и ногу. Неопходно је обезбедити уређен сладиштни простор (по могућству бетониран), за лагеровање стајњака најкраће за 6 месеци. Стајњак на парцеле извозити и растурати два пута годишње.

Стандардне оперативне процедуре у вези механизације и апарата:

Проверавати (уље) и чистити све машине на фарми један одређени дан у недељи.