Управљање репродукцијом

Плодност је фактор који има велики утицај на економичност производње млека. на плодност стада у великој мери утиче управљање стадом. Да би се постигли оптимални резултати реопродукције потребне су добре управљачке способности самог произвиђача млека или управника фарме.

Да би се остварили најбољи могући резултати у репродукцији потребно је оптимално управљање. Параметри који се користе у одређивању квалитета репродукције треба да садрже све важне карактеристике плодности. Параметар који се користи у овој брошури је интервал тељења. То је период између два тељења. Важни аспекти плодности као што су проценат стеоности након првог осемењавања, индекс осемењавања (број осемењавања по стеоној крави) и сервис период (број дана од тељења до стеоности) утичу на интервал тељења. Међутим, интервал тељења не показује шта у репродукцији стада треба да се побољша. Пре него што изведемо било какве закључке потребно је проучити како се интервал тељења реализује.

На овој страници сајта детаљније ћемо се позабавити могућим узроцима поремећаја оптималног интервала тељења. знајући колико је добро управљање репродукцијом значајно за профитабилност млечног стада, значај ове анализе постаје још већи. свако побољшање у области репродукције значи корак напред ка поузданој и профитабилној производњи млека.

Бољи резултати у репродукцији побољшавају економске резултате стада на два начина:
- већа продукција током активног периода живота крава:
- већи број телади по години

Додатна предност већег броја телади значи и да ће се повећати могућност селекције у оквиру приплодног стада, а самим тим повећаће се и приходи од продаје телади и јуница.

У графикону 1. дат је пример за две краве: А и Б. Оне су индентичне у свему осим у репродуктивним показатељима.. јасно се види да је крава А економичнија јер у трогодишњем периоду произведе више млека и даје више телади од краве Б. Истраживања су показала да најбољи могући интервал тељења износи 365 дана. Овај циљ не може увек да се постигне у свим условима, али без обзира на околности, изазов је тежити постизању интервала од 365 дана.

Да би се побољшале репродуктивне перформансе стада неопходно је размотрити све факторе који могу да доведу до оптималних резултата. то може да обухвати много фактора управљања који су међусобно повезани. Са дуге стране, праћење репродуктивних показатеља могуће је уз редовно вођење евиденције за сваку појединачну животињу, као и уз прављење периодичних обрачуна за цело стадо. Постизање оптималних вредности ових показатеља неопходан је услов за постизање и оптималних економских резултата на фарми. (Oпширније у брошури)